Sağlık çalışanlarına ek ödeme 2021 ne zaman verilecek? Sağlık personellerine ek ödeme devam ediyor mu?


Sağlık personellerine verilecek ek ödemeler ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Bakanlıkta çalışan sağlık personelleri 4 ay süreyle ek ödeme alabilecek. Düzenlemeye göre, ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Peki, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? İşte, sağlık personeline verilecek ek ödemeler ile ilgili bilgiler.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME 2021 NE ZAMAN VERİLECEK?

Sağlık personellerine ek ödeme yapılması ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

EK ÖDEME NEDİR?

Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*