Uyanış Büyük Selçuklu Yusuf Hemedani Hazretleri kimdir, nereli? Hemedani ne demek?


Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümüyle Berkyaruk ve Yusuf Hemedani araştırılmaya başlandı. 

Berkyaruk kimdir?

Berkyaruk Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın oğlu ve 1092-1104 yılları arasında Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarıdır.
Berkyaruk ne demek?

Hemedani Hazretleri kimdir?

Nakşibendi Tarikatının büyüklerinden olan Yusuf Hemedani Hz. Gerçek adı Yakup Yusuf Hamdadi’dir. Yusuf Hemedani Hazretleri 1048 yılında Hemedan’ın Bûzencird köyünde doğdu. Evliyanın büyüklerinden olan Yusuf Hemedani Hazretleri, Allah dostlarından Ahmet Yesevi Hazretleri ve Abdulhalik-il Gücdevani Hazretlerinin hocasıdır. İnsanları Hak’a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliyye denilen büyük alim ve velilerin sekizincisidir. Yusuf Hemedani Hazretlerinin doğduğu Bûzencird köyü Moğul istilasında harap olan ortadan kalkmıştır. Hayatını Kur’an, sünnete adayan Yusuf Hemedani, hayatı boyunca binlerce talebe yetiştirdi. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î, Hoca Ahmed Yesevî, Yesevîlik, Abdulhalik-ıl Güjdevani Hz. Yusuf Hemedani Hazretlerinin dört büyük halifesidir. Ahmet Yesevi Hz. Türkistan tarafına göç edip insanları irşat ederek onları doğru yola girmesine vesile oldu. Ahmet Yesevi’nin talebeleri Anadolu ve Rumeliye kadar gelerek bu bölgelerin Müslümanlaşmasında çok büyük gayretleri oldu. Yusuf Hemedani Hz. amelde Hanefi itikadda ise Maturidi’idi. Bağdat’da tahsil gördüğü için Şafi e Eşari mezhebini de iyi bilirdi. Yusuf Hemedani Hazretleri çok cömert biriydi. Yusuf Hemedani Hazretleri çizme imalatı ve çiftçilik yaparak geçimini sürerdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*