Fatımiler kimdir? Fatımi Devleti tarihi nedir? İşte Fatımiler dönemi ve Fatımiler’in diniTarihte yer almış türk devletleri ve onların sultanları Uynaış: Büyük Selçuklu dizisi takipçileri tarafından araştırılıyor. Fatımiler kimdir? Fatımi Devleti tarihi nedir? İşte Fatımiler dönemi ve Fatımiler’in dini

FATIMİLER KİMDİR?

Fâtımîler ya da Fâtımî Devleti, Tunus’ta kurulduktan sonra merkezi Kahire’ye taşıyan ve Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye’de egemenliğini kuran Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlı devlettir. Fâtımîler kendilerine verilen Fâtımî adının, Muhammed bin Abdullah’ın kızı ve Ali bin Ebu Talib’in eşi Fatıma Zehra’dan geldiğini iddia etmişlerdir.

FATIMİ DEVLETİ TARİHİ

Fâtımî Devleti’nin Kuzey Afrika’da, Cezayir’de bulunan Berberî kavminin Kutama aşireti içinde doğduğu da belirtilmektedir. 909’da Fâtımîler devletlerinin başkenti olarak Tunus’ta Mehdiye şehrini seçmişlerdir. 948’de başkentlerini Mehdiye’den Mansuriye’ye naklettiler. 969’da Mısır’ı ellerine geçirdiler ve burada Kahire şehrini kurdular. Kahire bundan sonra Fâtımîler Devleti’nin başkenti oldu ve Mısır ülkesi de devletin siyasi, kültürel ve dinsel merkezi haline geçti.

Fâtımîler Devleti’ni idare eden en üst elit grup ve bu devleti idare eden hanedanın üyeleri Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlı idiler. Bu devleti idare edenler Şii olmakla beraber kendilerini Halife olarak ilan etmişlerdir. Onların Halifelik unvanları Sünniler tarafından da kabul edilmiştir. Dört Halife döneminde son halife olan Ali bin Ebu Talib’in halifelik döneminde olduğu gibi Fâtımîler Devleti hükümdarlık döneminde Ali’nin ahfadı Peygamber’in kızı Fatma’dan gelen Şii meşrepliler Halife olarak büyük bir Müslüman (Şii ve Sünni inançlı) nüfusu idare etmişlerdir. Bu nedenle Fâtımîler terimi sadece Şii meşrepli kişilere nitelendirmemekte ve Fâtımîlerin hüküm sürdüğü arazilerde yaşayan ve bu ülkeleri idare eden Fâtımî halifelerinin tebası olan her Müslümanı (ve Müslüman olmayanları) da nitelendirmektedir.

Fâtımîlerin Şii meşrepli halifeleri genellikle, İsmailî mezhebine dahil olmayan Müslümanlara karşı büyük derecede tolerans göstermişlerdir. Aynı şekilde Müslüman olmayanlara (yani Yahudiler, Kıptî Hristiyanlar, Suriye ve Filistinli Hristiyanlar ve Malta adası Hristiyanlarına) karşı da genellikle gayet hoşgörülü davranmışlardır. Fâtımîler, kuruluş ve gelişme dönemlerinde özellikle askerî ve politika alanlarında Kuzey Afrikalı Berberî kavimlerine dayanmaları ile tarihsel bir önem kazanmışlardır.

FATIMİLER NASIL YIKILDI?

Fakat 11. yüzyılın sonlarında ve 12. yüzyılda Fâtımî Devleti gayet hızlı bir çöküş göstermiştir. 1160’lı yıllarda Suriye’deki Zengiler Devleti’nden istedikleri yardım dolayısıyla Mısır’a gelen General Şirkuh tarafından kısa bir süre için idare edilmelerinden sonra onun ölümü ile yerine geçen yeğeni Selahaddin Eyyubi tarafından son Fâtımî halifesi 1171’de tahttan indirilmiş; Fâtımî Devleti’nin idaresi elimine edilerek yerine Sünni Müslüman olan Eyyubiler hanedanı devlet kurmuştur. Eyyubiler, Fâtımîlerin halifeleri yerine eskiden Bağdat’ta bulunan Abbasilerin ahfadından olan bir kişiyi halife olarak tayin edip ona hiç politik güç vermeden Müslümanların dinî lideri olarak kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*